УСЛУГИ

cnc-web-uslugi

Компютърнет Къмпани ЕООД е специализирана в осигуряването на кампании по изработката на уеб сайтове, уеб и мобилни базирани приложения, СЕО оптимизация, популяризиране на уеб сайтове и др.

В Компютърнет Къмпани имаме огромен практически опит в оптимизацията и цялостната популяризация на сайтове в интернет, разработването на онлайн платформи и др. Ето защо ние можем да Ви консултираме по всички възникнали Ваши въпроси относно – изграждането на уеб сайт, неговата популяризация, разработването на интернет магазин и др.

Ако имате нужда от софтуер, но все още не знае как да изглежда и от къде да започнете – Потърсете нас. Имаме дългогодишен опит в проектирането, разработката, изграждането на специализирани  софтуерни продукти и решения нужни за вашият бизнес.

Имаме специалисти в области нужни за:

Дизайн, предпечат и отпечатване на флаери, брошури, папки, тефтери, календари и всички останали материали на хартиен носител, на винил, пенокартон или ПВЦ материал.

Изготвяне на лога, банери, специфични графични картини и др.

Реализиране и помощ на различни кампании в социалните мрежи – Facebook, twitter, adsense, adwords,

Компютърнет Къмпани ЕООД  притежава сертификат за качество ISO 9001 / ISO 14001 – система за управление на околната среда издаден от Rina.

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ

Ръководството на „Компютърнет къмпани” ЕООД декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ, която е и достъпна в Организацията и за заинтересованите страни.

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА „Компютърнет къмпани” ЕООД/ “Компютърнет Консултинг” ООД

Е НАСОЧЕНА КЪМ ВИСОКО КАЧЕСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ДЕЙНОСТИТЕ ПО АСЕМБЛИРАНЕ, ПРОДАЖБА, СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТРИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЛАБОРАТОЛНО ОБОРУДВАНЕ, ОФИС ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР, ИЗГРАЖДАНЕ НА IT-МРЕЖИ И СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА на ВСИЧКИ заинтересовани страни

За осъществяването на тази политика по управление, ръководството на „Компютърнет къмпани” ЕООД насочва усилията  си в следните направления:

  • Утвърждаване на „Компютърнет къмпани” ЕООД като изпълнител на висококачествени ІТ-услуги;
  • Разширяване на пазарния дял в областта на асемблирането на компютърни системи, продажбата, сервиза и поддръжката на компютри и софтуер;
  • Представяне и предлагане на осъвременени системи за видеонаблюдение и специализирано лабораторно оборудване;
  • Удовлетворяване на изискванията на клиентите и другите заинтересовани страни, както и на приложимите нормативни изисквания относно качеството на продуктите и опазването на околната среда;
  • Ефективно използване на наличните ресурси за изпълнение на изискванията на клиентите и другите заинтересовани страни;
  • Системно изпълнение на изискванията за съхранение и предпазване на продукта;
  • Планиране и изпълнение мерки за управление на значимите аспекти на околната среда с цел изпълнение изискванията на заинтересованите страни и предотвратяване на замърсяванията;
  • Извършване на ефективен мониторинг на качеството и околната среда;
  • Поддържане на съответствието на Интегрираната система за управление с международните стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.