Archives

now browsing by author

 

Видеонаблюдение

Компанията изгражда цялостни системи за видеонаблюдение. Всяка система се проектира в зависимост от нуждите и проблемите на клиента и може да включва разнообразни по вид и брой камери. Системите са пригодени и за наблюдения в специфична среда или на открито, за ползване в слабоосветени или неосветени помещения.

CNC изгражда цялостни системи за видеонаблюдение. Всяка система се проектира в зависимост от нуждите и проблемите на клиента и може да включва разнообразни по вид и брой камери. Системите са пригодени и за наблюдения в специфична среда или на открито, за ползване в слабоосветени или неосветени помещения.

Характеристика на системите за видеонаблюдение:     – наблюдение на обекти за малкия и среден бизнес, имущество и хора;     – запис и преглед на информацията по удобен за клиента начин: непрекъснато; при движение; по график; при събития;     – отдалечено наблюдение, запис и преглед на записите през интернет;     – лесно администриране;     – обучение на потребителите за работа и администриране на видеосистемата.

Характеристика на системите за видеонаблюдение:

    – наблюдение на обекти за малкия и среден бизнес, имущество и хора;

    – запис и преглед на информацията по удобен за клиента начин: непрекъснато; при движение; по график; при събития;

– отдалечено наблюдение, запис и преглед на записите през интернет;

– лесно администриране;

– обучение на потребителите за работа и администриране на видеосистемата.

Коаксиален кабел за пренос на видео сигнал

  0.60 лв./м.

—————————————————————————————————————–

RG 59 – изцяло меден

  0.00 лв./м.

—————————————————————————————————————–

Електрозахранващ кабел

  0.60 лв./м.

—————————————————————————————————————–

Полагане на кабели

  2.50 лв./м.

—————————————————————————————————————–

Допълнително обучение

  24 лв./час

—————————————————————————————————————–

Запис на информация, съпорт на място

  24 лв./час

—————————————————————————————————————–

Безплатно:

—————————————————————————————————————–

Настройка на системата

  Безплатно

—————————————————————————————————————–

Обучение за ползване на системата в рамките на 1 час

  Безплатно

—————————————————————————————————————–

Консултации по телефона и дистанционна поддръжка в рамките на 1 г.

  Безплатно

—————————————————————————————————————–

Общия метраж на положения кабел се определя след приключване на монтажа.

Всички цени са с включен ДДС.