Компютърнет Къмпани ЕООД - водеща фирма в областта на информационните технологии от 15 години.

Computernet Company Ltd - Hardware and software company from 15 years in Bulgaria and Europe